Tác dụng của DHA
Tìm hiểu về DHA

Tác dụng của DHA trong cơ thể

Công thức cấu tạo của DHA DHA là tên viết tắt của Docosa Hexaenoic Acid, là axit béo không no chuỗi dài có 22 carbon và chứa 6 nối đôi, là một acid béo thuộc nhóm Omega-3. Người dân mình đã quen với Omega-3 nhưng nhiều người không biết nó là “mẹ ruột” của DHA. >Xem thêm: Những kiến thức…

Tiếp tục đọc