Giấy chứng nhận

Giới thiệu nhà máy, công nghệ chế biến và qui trình sản xuất

Xưởng sản xuất Dầu cá Na Uy – Norwegian Fish Oil® nằm ngay sát trạm thu cá bên bờ biển. Cá được thu hoạch sau những chuyến đánh bắt sẽ được chuyển thẳng vào xưởng sản xuất, đảm bảo tạo ra sản phẩm là những viên/giọt dầu cá tươi nhất. Phòng thí nghiệm của Dầu cá Na Uy – –…

Tiếp tục đọc